A fenntartható fejlődés és az állam feladatai - Az európai közbeszerzési jog és a fenntartható fejlődés.

A fenntartható fejlődés egy fejlesztési folyamat vagy fejlesztési folyamat.

A fenntartható fejlődést ösztönző állam.

Az európai közbeszerzési jog és a fenntartható fejlődés.

Az állam fejlesztési szerepe is kiemelkedő fontosságú (lenne) bizonyos dimenziókban: alapkutatás, kultúra, területfejlesztés.

Összefoglalva és tisztázva a fejlődő állam irányát, azt leginkább úgy határozhatjuk meg, mint a fenntartható, minőségi fejlődést és fejlődést ösztönző államot. Bár mindegyik fogalom a fenntartható fejlődés egyfajta szubjektív megközelítését mutatja be, lehetőséget nyújt a fent bemutatott meghatározások elhelyezésére. A mennyiségi fejlődés előre láthatóan korlátozott, de a minőségi fejlődés határai még messze vannak. A fenntartható fejlődés a környezet, a társadalom és a gazdaság dinamikus egyensúlyát önkéntes, körültekintő és megelőző magatartás megvalósításával őrizheti meg.

Társadalmi értékek és fenntartható fejlődés.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés céljai és a fenntartható.

A fenntartható fejlődés alapelveit az ENSZ által 1984-ben független szakértőkből létrehozott Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottság dolgozta ki.

Gondolatok a fenntartható fejlődésről.

A fenntartható fejlődés fogalmát nem a Brundtland-bizottság találta ki; akkoriban a szakirodalom már foglalkozott ezzel a témával, de kétségtelen tény, hogy a Közös jövőnk című jelentés tette széles körben ismertté. A hazai és külföldi tulajdonú vállalatok gyakorlati, vállalati példákon keresztül mutatták be, hogy mit is jelent valójában a fenntartható fejlődés.

Magyarországon az oktatásban is felerősödtek a környezet megóvására és az erőforrás-gazdálkodás fenntartható változatának biztosítására irányuló társadalmi és közpolitikai erőfeszítések.

Szerinte nem érdemes külön fenntartható gazdaságról vagy fenntartható fogyasztásról beszélni, hanem a társadalmi rendszer egésze lehet fenntartható vagy nem fenntartható. A válság leküzdése rövid távú stratégiát igényel, a minőségi, fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése pedig közép- és hosszú távú stratégiát, amely az állami és piaci torzulások megszüntetésére összpontosít.

A fenntartható fejlődés lehetőségei.

Az evolúció folyamatának és jellemzőinek ismerete elengedhetetlen a fenntartható fejlődés megértéséhez és megvalósításához. A minőségi fejlődés nagymértékben függ az államok gazdaságpolitikájától, a kormányok fejlesztési terveitől, a gazdasági folyamatok szabályozásától, az intézmények működésétől, az egyének és közösségek kultúrájától és civilizációjától, fogyasztási szokásaitól, az oktatás és az életmód szintjétől és minőségétől. A fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági dimenziói.

Az államnak a fejlesztésre és a fejlesztést generáló szerepre kell összpontosítania.

A fenntartható fejlődést ösztönző állam.

A hangsúlyt a minőségi fejlődésre kell helyezni, nem pedig a puszta GDP-növekedésre, mivel a GDP-növekedés gyakran nem a valós fejlődés mutatója (pl.

A Brundtland-jelentés fő üzenete a fenntartható fejlődés szükségességének hangsúlyozása volt.

Útmutató a fenntartható fejlődés általános érvényesítéséhez.

Cikkek és ötletek a fenntartható fejlődés eléréséhez, többek között víztakarékos módszerek, energiahatékonyság, CO2- és szénlábnyom-csökkentés, környezettudományi és zöld marketingcikkek, valamint a környezeti fenntarthatóság jó példái.

Egy másik érv a kifejezés ellen az, hogy a közgazdászok a fenntartható gazdasági növekedést általában a fenntartható fejlődés alatt értik, ami azonban (mivel a gazdaság a természeti erőforrások felhasználásán alapul) elvileg nem lehetséges, mivel a Föld véges méretű.

És ha a fejlődés alatt nem feltétlenül az anyagi növekedést és az emberiség számbeli gyarapodását értjük, hanem inkább az emberiség szellemi fejlődését, akkor ez elvileg a földi élővilág állapotának megőrzése mellett is lehetséges.

Útmutató a fenntartható fejlődés általános érvényesítéséhez. Helyesebbnek tűnik a fenntartható társadalmat elfogadható elvként rögzíteni, hogy elkerüljük a "fejlődés" szó erőltetett, megengedő értelmezését. Az ENSZ Közgyűlésén 2015 őszén konszenzussal elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtása, azaz a világ fejlődési pályájának fenntartható irányba terelése az ENSZ eddigi egyik legnagyobb vállalkozása.

Meg kell teremteni a fenntarthatóságot, mivel a rövid távú tűzoltás utáni hosszú távú problémakezelés elengedhetetlen (különösen a növekedés és az egyensúly együttes kezelése, az ésszerű környezetgazdálkodás és a környezetbarát technológiák fejlesztése és alkalmazása, valamint a nagy ellátórendszerek következetes reformja és finanszírozása).

A fenntartható fejlődés hatása.

Társadalmi értékek és fenntartható fejlődés. A fenntartható fejlődés története.

A fenntartható fejlődés mutatói Magyarországon, 2020.

A fenntartható fejlődés mutatói Magyarországon, természetes.

Mit csinálunk: A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos legátfogóbb együttműködés napjainkban a "Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló menetrendje", amelyet az ENSZ összes országa 2015-ben fogadott el.

A közbeszerzési és koncessziós irányelvek 2014-es hatálybalépésével a környezetvédelmi és szociálpolitikai célkitűzések megvalósítása az uniós közbeszerzési jogszabályok egyik alapelvévé vált.

A fenntartható fejlődés fogalma.

A fenntartható fejlődési célok megvalósításának és végrehajtásának feladatait az Európai Unió stratégiai dokumentumai és hazai jogszabályok határozzák meg.

A fenntartható fejlődés mutatói Magyarországon, természetes.